Učebnice

Ta nejlepší stránka o chemii

PRVKY

Aktinium – chemický prvek s protonovým číslem 89 a značkou Ac, se nachází ve skupině aktinodů. Je to radioaktivní kov (takový méně známý bráška uranu)

obr. 1 – Aktinium v jeho surové podobě

Americium – chemický prvek s protonovým číslem 95 a značkou Am, se nachází ve skupině aktinodů. Radioaktivní kov pojmenovaný podle kontinentu Amerika (nečekané)

obr. 2 – Zpracované americium pod mikroskopem

Antimon – chemický prvek s protonovým číslem 51 a značkou Sb, se nachází ve skupině polokovů. Využívá se při výrobě různých slitin nebo keramiky.

obr. 3 – Surový antimon

Argon – chemický prvek s protonovým číslem 18 a značkou Ar, se nachází ve skupině vzácných plynů. Nachází se v zemské atmosféře (~0.01%)

obr. 4 – Argon v laboratoři

Baryum – chemický prvek s protonovým číslem 56 a značkou Ba, se nachází ve skupině kovů alkalických zemin. Je to měkký, velmi reaktivní a toxický kov.

obr. 5 – Baryum v jeho krystalické podobě

Berkelium – chemický prvek s protonovým číslem 97 a značkou Bk, se nachází ve skupině aktinoidů. V přírodě se nevyskytuje a má stříbrobílou barvu.

obr. 6 – Berkelium (foto z roku 1949)

Beryllium – chemický prvek s protonovým číslem 4 a značkou Be, se nachází ve skupině kovů. Samotný kov je toxický a vyzařuje záření gamma.

obr. 6 – Zpracované beryllium

Bismut – chemický prvek s protonovým číslem 83 a značkou Bi, se nachází ve skupině kovů. Velmi těžký kov, který po zoxidování mění svůj povrch na krásně duhový.

obr. 7 – Bismut po zoxidování

Bohrium – chemický prvek s protonovým číslem 107 a značkou Bh, se nachází ve skupině přechodných kovů. Je to silně radioakticní prvek pojmenovaný podle Nielse Bohra.

obr. 8 – Atom bohria

Bor – chemický prvek s protonovým číslem 5 a značkou B, se nachází ve skupině polokovů. Je lehký kov stříbrného zbarvení. Objevil ho roku 1808 Humphry Davy.

obr. 9 – Kousky boru v Petriho misce

Brom – chemický prvek s protonovým číslem 35 a značkou Br, se nachází ve skupině halogenů. Je to toxická červenohnědá kapalina (taková jedovatá krev).

obr. 10 – Brom v nádobce

Cesium – chemický prvek s protonovým číslem 55 a značkou Ce, se nachází ve skupině alkalických kovů. Reaktivní a nejměkčí prvek ze všech (měkota :D)

obr. 11 – Čisté cesium v nádobce

Kopernicium – chemický prvek s protonovým číslem 112 a značkou Cn, se nachází ve skupině přechodných kovů. Svými vlastnostmi by mělo připomínat rtuť. Je pojmenováno podle Mikuláše Koperníka.

obr. 12 – Atom kopernicia

Darmstadtium – chemický prvek s protonovým číslem 110 a značkou Ds, se nachází ve skupině přechodných kovů. Je to slině radioaktivní prvek a měl by se podobat platině (stejně jako u kopernicia, ani tady si nejsou vědci jistí, jak vypadá, protože se ho izolovalo pouze malé množství.)

obr. 13 – Atom darmstadtia (vědci doposud neznají uspořádání elektronů v jeho obalu)

Dubnium – chemický prvek s protonovým číslem 105 a značkou Db, se nachází ve skupině přechodných kovů. Je silně radioaktivní (koneckonců je to transuran, tedy prvek, jež se v přírodě přirozeně nevyskytuje a je silně radioaktivní.)

obr. 14 – Atom dubnia

Dysprosium – chemický prvek s protonovým číslem 66 a značkou Dy, se nachází ve skupině přechodných kovů. Používá se k například k výrobě laserů.

obr. 15 – Pevné skupenství dysprosia

Einsteinium – chemický prvek s protonovým číslem 99 a značkou Es, se nachází ve skupině aktinoidů. Je to transuran modré barvy, který se používá pouze ke vědeckým účelům.

obr. 16 – Einsteinium ve zkumavce

Erbium – chemický prvek s protonovým číslem 68 a značkou Er, se nachází ve skupině přechodných kovů. Je měkký a má stříbřitou barvu. Používá se k výrobě optických vláknových zesilovačů EDFA.

obr. 17 – Erbium

Europium – chemický prvek s protonovým číslem 63 a značkou Eu, se nachází ve skupině lanthanoidů. Používá se k výrobě monitorů a televizí, kde slouží jako červená dioda.

obr. 18 – Europium ve zkumavce

Flerovium – chemický prvek s protonovým číslem 114 a značkou Fl, se nachází ve skupině kovů. Měl by mít vlastnosti olova (velmi těžký a hustý).

obr. 19 – Stavba atomu flerovia

Fluor – chemický prvek s protonovým číslem 9 a značkou F, se nachází ve skupině halogenů. Je velmi reaktivní, nachází se v malém množství v zubních pastách.

obr. 20 – Fluor ve zkumavce (foto z roku 1988)

Francium – chemický prvek s protonovým číslem 87 a značkou Fr, se nachází ve skupině alkalických kovů. Je to silně radioaktivní prvek červené barvy.

obr. 21 – Surové francium

Gadolinium – chemický prvek s protonovým číslem 64 a značkou Gd, se nachází ve skupině lanthanoidů. Je to stříbrný a měkký kov, je také feromagnetický.

obr. 22 – Gadolinium

Galium – chemický prvek s protonovým číslem 31 a značkou Ga, se nachází ve skupině kovů. Při pokojové teplotě (29,7 °C) se stavá kapalinou.

obr. 23 – Galium při pokojové teplotě

Germanium – chemický prvek s protonovým číslem 32 a značkou Ge, se nachází ve skupině polokovů. Využívá se k výrobě germaniových diod v elektrických obvodech.

obr. 24 – Germanium

Helium – chemický prvek s protonovým číslem 2 a značkou He, se nachází ve skupině vzácných plynů. Je to bezbarvý plyn, po zahřátí zčervená. Napouští se jím například balónky.

obr. 25 – Helium po zahřátí

TATO ČÁST STÁNKY JEŠTĚ NENÍ ZCELA HOTOVA!

CHEMICKÉ PRVKY BUDOU PŘIDÁVÁNY POSTUPNĚ